Στο Τυπογραφείο η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2022Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η 1K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαπέντε (15) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Δείτε τις θέσεις της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2022Πηγή